Γεφύρι της Πλάκας

Το εντυπωσιακό γεφύρι του 1866 με την ολοστρόγγυλη καμάρα του να φτάνει κοντά στα 20 μέτρα και με μήκος 40 είναι το μεγαλύτερο του είδους του στην Ελλάδα ίσως και της Ευρώπης. Σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση ωστόσο χρειάστηκαν δύο προσπάθειες για να γεφυρώσουν το δύσκολο πέρασμα στον Άραχθο, το 1860 και το 1863 όπου σωριάστηκε την μέρα των εγκαινίων του. Ο Άραχθος ήταν το φυσικό σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας από το 1881 έως το 1913 οπότε υπήρχε κοντά στο γεφύρι φυλάκιο, υποτελωνείο και χάνι.