-20% στην 1η συνεδρία αναφέροντας την σελίδα γνωριμίας

Περιεχόμενο προσφοράς: 

Η πρώτη συνεδρία περιλαμβάνει την λήψη ιστορικών (ιατρικού & διατροφικού), σωματομετρήσεις, λιπομέτρηση και εξατομικευμένο διαιτολόγιο.