ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΗΠΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε. - Ι. ΜΠΑΡΜΠΙΣΗΣ - Μ. ΔΕΒΕΚΟΣ Ο.Ε.