ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Ε. - ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ