Γραφεία Τελετών

1
Μεγ. Αλεξάνδρου 13, Ιωάννινα
Τηλέφωνο