ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΓΚΟΚΗΣ - ΓΚΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.