Μεταλλικές Κατασκευές

2
6ο χλμ. Ιωαννίνων - Αθηνών, Όπισθεν Τελωνείου, Μπάφρα, Ιωάννινα
Τηλέφωνο
3
5ο χλμ. Ιωαννίνων - Αθηνών, Ιωάννινα
Τηλέφωνο