Δόμηση - Κατοικία

1
Μεγάλου Αλεξάνδρου 68, Ανατολή, Ιωάννινα
Τηλέφωνο
2
Παλαιά Εθν. Οδ. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας, Βουνοπλαγιά Ελεούσα, Ιωάννινα
Τηλέφωνο
Φιλικής Εταιρείας 9, Ιωάννινα
Τηλέφωνο
Εθνικής Αντιστάσεως 16, Κάτσικας, Ιωάννινα (13 χλμ. από το κέντρο Ιωαννίνων)
Τηλέφωνο
Πανεπιστημίου 10, Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων
Τηλέφωνο

Σελίδες