Φανοποιία και Βαφές

3
5ο χλμ. Εθν. Οδ. Ιωαννίνων - Αθηνών, Ιωάννινα
Τηλέφωνο
4
Θέση Αράπη, Κατσικάς Ιωαννίνων
Τηλέφωνο
5
5ο Χλμ. Ιωαννίνων - Αθηνών ( Όπισθεν Τελωνείου), Ιωάννινα
Τηλέφωνο
7
7οχλμ Ιωαννινων-κονιτσας
Τηλέφωνο
8
6ο χλμ. Ιωάννινων - Αθηνών, Πεδινή Ιωάννινα
Τηλέφωνο