Φαρμακεία

1
Θωμά Πασχίδη & Κώστα Βάρναλη 29, Ιωάννινα
Τηλέφωνο
2651070110
2
Πλατεία Γ. Σταύρου 6, Ιωάννινα
Τηλέφωνο
2651026682
3
Κόνιτσα, Ιωάννινα
Τηλέφωνο
2655022650
4
Ανατολή, Ιωάννινα
Τηλέφωνο
2651046292
5
Στρατηγού Καλλάρη 27, Ιωάννινα
Τηλέφωνο
2651035088
6
Αδαμάντιου Κοραή 13, Ιωάννινα
Τηλέφωνο
2651070146
7
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, Ιωάννινα
Τηλέφωνο
2651083777