Σχολές Μπαλέτου και Χορού

1
Καλλιόπης Θωμαϊδου 5, Ιωάννινα
Τηλέφωνο