Θερμάνσεως Είδη και Συσκευές

1
Λεωφόρος Χρήστου Κατσαρή 20 & Γκραμπάλας, Ιωάννινα, Αδαμάντιου Κοραή 4, Ιωάννινα (Δρόμος Παλαιών ΚΤΕΛ)
Τηλέφωνο